2 Comments

T-90 ($4.25 mil)


          Army_Tanks_T90            T-90 ဟာ ရုရွားရဲ႕ တတိယမ်ိဳးဆက္ ပင္မ တိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား ျဖစ္ပါတယ္။ T-72BM တင့္ေတြကို အေျခခံၿပီး  T-80 မွ အခ်ိဳ႕ feature မ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ ထုတ္လုပ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္မလက္နက္အေနျဖင့္ T-80 မ်ားကဲ့သို႔ပင္ 2A46M ၁၂၅ မမ ေျပာင္းေခ်ာအေျမွာက္ကို တပ္ဆင္ ထားၿပီး အဆင့္ျမင့္စနစ္ျဖစ္ေသာ အလိုအေလွ်ာက္ က်ည္ျဖည့္စနစ္ကုိ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ 2A46M မွာ တင့္ဖ်က္က်ည္အမ်ိးမ်ိဳးကို ပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး (9M119M Refleks ATGM)  ေလဆာလမ္းညႊန္ ပဲ့ထိန္းတင့္ဖ်က္ ဒံုးမ်ားကိုလည္း ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၎ဒံုးပ်ံသည္ အကြာအေဝး (၆)ကီလိုမီတာမွ ပစ္မွတ္ကို (၁၇.၅)စကၠန္႔အတြင္း ထိမွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး၊ သံခ်ပ္ကာအထူ (၃၇)လက္မကို ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္ ႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အနိမ့္ပ်ံသန္းလာေသာ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုပင္ ပစ္ခ်ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ 3OF26 HE-FRAG ဟုေခၚေသာ ေလကြဲက်ည္ကို အေျမွာက္တပ္သားမွ သတ္မွတ္ ထားေသာ အကြာအေဝးတစ္ခုသို႔ ပစ္ခတ္ေဖာက္ခြဲႏိုင္သည့္ Ainet Fuse Setting System ကုိ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

ပစ္ခတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္စနစ္သည္ ညအခ်ိန္တြင္ပင္ (၈၀၀၀)မီတာမွ တင့္ကားအရြယ္ခန္႔ပစ္မွတ္ကို တိက်စြာပစ္ခတ္ ႏိုင္ၿပီး၊ ေန႔အခ်ိန္တြင္ (၈)ကီလိုမီတာ အကြာမွ ပစ္မွတ္ကို ေထာက္လွမ္းပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမင္းေကာင္ေရ (၁၀၀၀)အား ေလာင္စာမ်ိဳးစံုသံုး ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ကိုတပ္ဆင္ထားၿပီး တစ္နာရီ (၆၀)ကီလိုမီတာႏႈန္း ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါတယ္။

အကာအကြယ္စနစ္မ်ားအေနျဖင့္ ပထမအဆင့္- Composite Armour ၊ ဒုတိယအဆင့္- တတိယမ်ိဳးဆက္ Kontakt-5 ERA (Explosive Reactive Armour)၊ တတိယအဆင့္- Shtora-1 “curtain” Countermeasures Suite စသျဖင့္ အဆင့္(၃)ဆင့္ပါ Three Tiered Protection System ကိုတပ္ဆင္ထား ပါတယ္။ ERA စနစ္ႏွင့္ Composite Armor ေတြတပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း အေလးခ်ိန္မွာ ပံုမွန္ Steel-only Armor အေလးခ်ိန္ခန္႔သာ ရွိပါတယ္။ Shtora-1 ဟာ မိမိ၏ တင့္ကားကို ရန္သူ႔ေလဆာလမ္းညႊန္စနစ္/ပစ္မွတ္ရွာစနစ္တို႔မွ ေထာက္လွမ္းသည္ေတြ႕ရွိပါက တင့္အဖြဲ႔သားမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း သတိေပးၿပီး၊ အေျမာက္တပ္သားကို ၎ပစ္မွတ္အားပစ္ခတ္ႏိုင္ေစရန္ အေျမွာက္ဆံုလည္ကို အလိုအေလ်ာက္ လွည့္လည္ ခ်ိန္ရြယ္ေပးပါတယ္။ မိမိအားပစ္မွတ္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ျဖစ္သည္ကိုသိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မီးခိုးဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားကို အလိုအေလွ်ာက္ပစ္ခတ္ေစ၍ မီးခိုးမိႈင္းကာခ်စနစ္ကို ျပဳလုပ္ပါတယ္။ Infrared Jammer မွလည္း အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ ပဲ့ထိန္းဒံုးပ်ံမ်ားကို Jam လုပ္၍ လမ္းလႊဲေပးႏိုင္ပါတယ္။ အိႏၵိယ၏ T-90S မ်ားတြင္ Shtora-1 စနစ္မပါဝင္ပဲ LEDS-150 Land Electronic Defence System ကိုေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ထားပါတယ္။ စမ္းသပ္မႈမ်ားအရ T-90 ဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ RPG, ATGM, APFSDS စသည့္လက္နက္မ်ားဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုတြင္ T-90 ကို RPG (၇)ခ်က္ထိမွန္ေသာ္လည္း ျပင္းထန္စြာထိခိုက္ျခင္းမရွိပဲ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ထပ္မံ၍ T-90 ကို Nuclear, Biological & Chemical (NBC) Protection Equipment မ်ား၊ အလိုအေလ်ာက္ မီးျငိမ္းသတ္စနစ္ စသည္မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ မိမိတင့္မေရာက္မီ သံလုိက္မိုင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္Disable လုပ္ႏိုင္သည့္  (EMT-7) Electromagnetic-counter Mine System ကိုလည္းတပ္ဆင္ထားပါတယ္။

          မိမိ၏တင့္ကားကို Infrared, Thermal, Radar-Thermal, and Radar bands တို႔ႏွင့္ Detect လုပ္ႏိုင္ေခ်ကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးႏုိင္တဲ့ Nakidka Signature Reduction Suite ကိုလည္း တပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။

Advertisements

2 comments on “T-90 ($4.25 mil)

  1. အကိုေရ ၃၇ မီလီမီတာ သံခ်ပ္အထူျဖစ္မယ္ထင္တယ္ေနာ္ ၃၇ လက္မ အစား

    • ၃၇ လက္မပါခင္ဗ်ာ.. 950mm အထူရွိပါတယ္.. Kontak-5 ERA နဲ႔ဆိုရင္ 1650mm ရွိပါတယ္။။.. တစ္ခ်ိဳ႕ Data ေတြအရေတာ့ 950mm လို႔ဆိုပါတယ္.. သာမန္တင့္ကားေတြေတာင္ 500mm ရွိပါတယ္.. 37mm ဆုိရင္ စက္ေသနတ္ႀကီးနဲ႔တင္ ေပါက္သြားမွာပါ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: