5 Comments

MBT-2000 ($5.8 mil)


           MBT-2000 ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ ပါကစၥတန္နဲ႔ တရုတ္တို႔ ပူးတြဲတီထြင္ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ပါကစၥတန္က Al-Khalid လို႔နံမည္ေပးၿပီး၊ တရုတ္ျပည္တြင္းမွာ သံုးဖို႔အတြက္က Type-90IIM ျဖစ္ၿပီး၊ MBT-2000 ဆိုတာကေတာ့ Export version ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္မီ ပစ္ခတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ စနစ္ေတြ၊ ညတိုက္ပြဲဝင္ကိရိယာေတြ၊ အပူလိႈင္းရွာ ကိရိယာေတြ၊ ေလဆာအကြာအေဝး တိုင္းစနစ္ေတြ၊ လက္နက္တည္ၿငိမ္မႈထိန္း စနစ္ေတြ အပါအဝင္ M1A2, Leopard2A6 တို႔မွာေတာင္မပါဝင္တဲ့ အလိုအေလ်ာက္ က်ည္ျဖည့္စနစ္ေတြ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တင့္အဖြဲ႔သား (၃)ဦးသာလိုပါတယ္။ ၎ရဲ႕ ၁၂၅မမ ေျပာင္းေခ်ာအေျမွာက္ဟာ တင့္ဖ်က္က်ည္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ တင့္ဖ်က္ပဲ့ထိန္းဒံုး (ATGM) ေတြကိုလည္း ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေနာက္အုပ္စုရဲ႕ ပင္မတိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားေတြထက္ ပိုမိုေပါ့ပါးၿပီး၊ ပိုေသးပါတယ္။ ဆိုဗီယက္နဲ႔ တရုတ္တင့္ေတြရဲ႕နည္းပညာေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ ၏ပင္မတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား Type-90-II ေပၚတြင္ အေျခခံကာ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ မ်ားရဲ႕ အင္ဂ်င္နဲ႔ ဂီယာေတြပါတပ္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

          MBT-2000 ဟာ Hunter-Killer Capablity ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့အတြက္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးပစ္မွတ္ကို အေျမွာက္တပ္သားမွ ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ေနစဥ္မွာပင္ တင့္အဖြဲ႕မွဴးမွ ေနာက္ထပ္ပစ္မွတ္တစ္ခုကို သီးျခားရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။ ပစ္မွတ္ေရာ မိမိပါ ႏွစ္ဦးစလံုး လႈပ္ရွားေနခ်ိန္ မွာပင္ ပစ္မွတ္ကို ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပစ္ခတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကြန္ျပဴတာစနစ္မွ ပစ္မွတ္၏ လားရာ၊ ေရြ႕လ်ားႏႈန္း၊ ခ်ိန္ရြယ္ရမည့္ေနရာ၊ ပစ္ခတ္ရမည့္အခ်ိန္ အစရွိသည္တို႔ကို တစ္စကၠန္႔ေအာက္နည္းသည့္ အခ်ိန္အတြင္းမွာ အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ တြက္ခ်က္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ စမ္းသပ္မႈမ်ားအရ ပထမပစ္ခတ္သည့္အခ်က္မွာပင္လွ်င္ မီတာ ၂၀၀၀ အကြာအေဝးမွာရွိသည့္ (၈)ေပအက်ယ္ရွိပစ္မွတ္ကို တိက်စြာထိမွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။

          ဒါ့အျပင္ IBMS (Integrated Battlefield Management System) ‘Rehbar’ လို႔ေခၚတဲ့ကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ MBT-2000 ဟာ ၎ႏွင့္အမ်ိဳးအစားတူ Tank မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ပင္မဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္၍ စစ္ေျမျပင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဝငွရံုသာမက၊ ၎စနစ္ပါ Flat Screen တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္အတြက္ စစ္ေျမျပင္ အေျခအေနကို ဂိမ္းေဆာ့ေနသလုိ Overview သိရွိႏိုင္ၿပီး ပူးတြဲစစ္ဆင္ေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

          တစ္နာရီ (၇၂)ကီလိုမီတာႏႈန္းနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿပီး၊ တစ္နာရီ (၃၂)ကီလိုမီတာ အျမန္ႏႈန္းကို ၁၀ စကၠန္႔အတြင္း ေရာက္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေရအနက္ (၅)မီတာရွိေရျပင္ကုိ ျဖတ္သန္း ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿပီး၊ ၿဂိဳလ္တုလမ္းညႊန္စနစ္မ်ားလည္း တပ္ဆင္ ထားပါတယ္။

          တင့္အကာအကြယ္မ်ားအေနျဖင့္ Leopard2 မ်ားကဲ့သို႔ Modular Composite Armour, ERA (Explosive Reactive Armour)၊ ႏ်ဴ နဲ႔ ဓာတု၊ ဇီဝလက္နက္အကာအကြယ္မ်ား၊ အပူလိႈင္းရွာဒံုးမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ရန္မီးခိုးပူထုတ္လုပ္ကိရိယာမ်ား အျပင္အျခား ေပါက္ကြဲမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ မီးၿငိမ္းသတ္ေရးကိရိယာမ်ားလည္း တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

          LTS-1 Laser Threat Warning System ကိုတပ္ဆင္ထားသျဖင့္ မိမိတင့္ကားပတ္လည္ ၃၆၀ ဒီဂရီမွ အႏၱရာယ္ကို ေထာက္လွမ္းသိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ၎စနစ္ဟာ အေဝးဆံုး (၁၀)ကီလိုမီတာအကြာက အျခားတင့္ကားမ်ား၊ ေလဆာပဲ့ထိန္း ဒံုးစနစ္မ်ားမွ ေလဆာအကြာအေဝးတိုင္းစနစ္၊ ေလဆာပစ္မွတ္မွတ္ပံုတင္စနစ္တို႔ကို ေထာက္လွမ္းသိရွိႏိုင္ၿပီး၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ Alarm မ်ားျမည္ေစ၍သတိေပးျခင္း၊ မီးခိုးမိႈင္းကာခ်စနစ္ကိုျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားတန္ျပန္ ကာကြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားကိုပါ အလိုအေလ်ာက္ဖြင့္လွစ္လုပ္ေဆာင္ ေပးပါတယ္။ မိမိကို ခ်ိန္ရြယ္ထားသည့္ ရန္သူ႔တင့္ကား၊ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ တို႔၏တည္ေနရာကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဓိကလိုေနတာကေတာ့ ECM မပါတာပါပဲ။

          လက္ရွိ MBT-2000 ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိကတိုက္ပြဲဝင္တင့္ကား အျဖစ္အသံုးခ်ေနပါၿပီ။ ခန္႔မွန္း အစီးေရ (၂၀၀)ခန္႔ ရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။ မဟာရန္သူေတာ္ ဘ လည္း အစီး (၄၀) မွာထားတယ္ လက္ရွိ(၈)စီးရွိပါတယ္။ သီရိလကၤာက (၂၂)စီး ဝယ္ပါတယ္။ မေလးရွားက ဝယ္ဖို႔လုပ္ၿပီး ေနာက္မွမဝယ္ေတာ့ပါဘူး။ ေဆာ္ဒီကလည္း ဝယ္ဖို႔အတြက္ သူ႔ႏိုင္ငံမွာ သဲကႏၱာရအတြင္း စြမ္းရည္ေတြကို စမ္းသပ္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္လည္း မဝယ္ခဲ့ပါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္ တစ္ကယ့္အမွန္အကန္ သံုးစြဲသူေတြ လက္ေရွာင္သြားလဲဆိုတာကေတာ့ စဥ္းစားစရာေကာင္းေနပါတယ္။ ပီရူးက တစ္ကယ့္တရုတ္ရဲ႕ေဖာက္သည္ပါ၊ သူလည္း (၅)စီးယူၿပီး သူ႔ႏိုင္ငံမွာစမ္းသပ္ၾကည့္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ေရေျမအေနအထားအရေၾကာင့္ေရာ၊ ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္မႈ ေတြေၾကာင့္ပါ MBT-2000 အစား T-90S ေတြကိုသာ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။

Advertisements

5 comments on “MBT-2000 ($5.8 mil)

  1. Which one is bettter for myanmar army (mbt 2000 or T-90s)?

  2. why Myanmar Procured expensive MBTS-2000 than T-90A?

  3. USA changes their policy or proactive plan for future that USA don,t export their weapons to former buyers ,just JSDF,ROK only….they are transferring weapons market to PRC,ROK £ Ukaraine…

  4. ေစ်းႏႈန္းက တီ ၉၀ထက္မ်ားေနတယ္။တီ ၉၀ေလာက္စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမလား။ဝယ္မယ္ဆိုရင္ကြ်န္ေတာ္ေတာ႔ တီ၉၀ကိုပဲေရြးမယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: